Reguła św. Augustyna

„Nade wszystko, bracia najmilsi, miłujcie Boga, a następnie i bliźniego”

Reguła św. Augustyna

„A zatem żyjcie wszyscy w jedności i zgodzie, i czcijcie w sobie nawzajem Boga”

Reguła św. Augustyna

„Nie starajcie się podobać ubiorem, lecz dobrym postępowaniem”

Reguła św. Augustyna

„Niech nikt nie pracuje dla siebie, ale wszystko niech będzie robione dla wspólnego dobra”

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA

NAJNOWSZY TEKST